Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Регистър на подадените декларации от служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), актуален към 01.02.2017 г.

Изтегляне: 209KB

Александър Стоянов

Изтегляне: 2341KB

Анатоли Стефанов

Изтегляне: 2253KB

Ангел Томов

Изтегляне: 1597KB

Андрей Емилов

Изтегляне: 1580KB

Анелия Страхилова

Изтегляне: 1717KB

Бойко Димитров

Изтегляне: 1616KB

Боян Венев

Изтегляне: 1755KB

Валентин Димитров

Изтегляне: 1886KB

Ваня Веселинова

Изтегляне: 2351KB

Васил Кирилов

Изтегляне: 1672KB

Васил Мирчев

Изтегляне: 1589KB

Венцислав Димитров

Изтегляне: 1813KB

Весела Стоичкова

Изтегляне: 1658KB

Веселина Софрониева

Изтегляне: 2151KB

Веселинка Михайлова

Изтегляне: 2257KB

Георги Друмев

Изтегляне: 1648KB

Георги Йорданов

Изтегляне: 1605KB

Георги Красимиров

Изтегляне: 1699KB

Георги Павлов

Изтегляне: 3565KB

Гергана Николаева

Изтегляне: 1662KB

Гергина Мирославова

Изтегляне: 2294KB

Даниела Красимирова

Изтегляне: 1615KB

Даниела Спирова

Изтегляне: 1681KB

Делчо Иванов

Изтегляне: 2252KB

Деница Живкова

Изтегляне: 1831KB

Десислава Иванова

Изтегляне: 1634KB

Димитър Кирилов

Изтегляне: 1688KB

Димитър Николов

Изтегляне: 3461KB

Добромир Методиев

Изтегляне: 1855KB

Елена Паунова

Изтегляне: 2267KB

Елена Петрова

Изтегляне: 1670KB

Елена Витанова

Изтегляне: 1760KB

Елеонора Стоянова

Изтегляне: 1876KB

Ивайло Златев

Изтегляне: 1654KB

Иван Йорданов

Изтегляне: 1881KB

Иван Любенов

Изтегляне: 1675KB

Ивелина Христова

Изтегляне: 1513KB

Ивелина Георгиева

Изтегляне: 1821KB

Йордан Стефчов

Изтегляне: 3265KB

Катя Димитрова

Изтегляне: 1297KB

Константин Андонов

Изтегляне: 2485KB

Красин Веселинов

Изтегляне: 1814KB

Кристиан Любомиров

Изтегляне: 3424KB

Лина Любомирова

Изтегляне: 1650KB

Любка Ангелова

Изтегляне: 1585KB

Любомир Петров

Изтегляне: 2702KB

Мария Лъчезарова

Изтегляне: 1744KB

Милан Христов

Изтегляне: 1539KB

Милена Емилова

Изтегляне: 2410KB

Милена Огнемирова

Изтегляне: 1608KB

Момчил Светославов

Изтегляне: 2548KB

Надя Ангелова

Изтегляне: 1538KB

Надя Иванова

Изтегляне: 1637KB

Неделина Събева

Изтегляне: 1631KB

Никола Георгиев

Изтегляне: 2215KB

Николай Асенов

Изтегляне: 1698KB

Николай Минчев

Изтегляне: 1612KB

Огнян Георгиев

Изтегляне: 1879KB

Огнян Жечев

Изтегляне: 1906KB

Павлина Георгиева

Изтегляне: 1886KB

Петър Тинев

Изтегляне: 1614KB

Петя Димитрова

Изтегляне: 1697KB

Петко Бориславов

Изтегляне: 2588KB

Пламен Недев

Изтегляне: 1922KB

Пламен Владимиров

Изтегляне: 2366KB

Радмила Савова

Изтегляне: 1616KB

Радостина Колева

Изтегляне: 1939KB

Ралица Веселинова

Изтегляне: 1640KB

Росен Милчов

Изтегляне: 1698KB

Румен Стоянов

Изтегляне: 2426KB

Румяна Димитрова

Изтегляне: 1681KB

Славейко Петров

Изтегляне: 1774KB

Слави Ангелов

Изтегляне: 2378KB

Станислав Николаев

Изтегляне: 2595KB

Стефан Методиев

Изтегляне: 1546KB

Стефан Стефанов

Изтегляне: 1638KB

Стоян Димитров

Изтегляне: 1618KB

Светослав Емилов

Изтегляне: 2226KB

Христо Георгиев

Изтегляне: 2289KB

Щелияна Апостолова

Изтегляне: 1860KB

Татяна Ивайлова

Изтегляне: 1777KB

Татяна Владимирова

Изтегляне: 1629KB

Теменужка Савова

Изтегляне: 2180KB

Теодора Тинкова

Изтегляне: 1710KB

Александър Илиев

Изтегляне: 163KB

Александър Огнянов

Изтегляне: 194KB

Андон Иванов

Изтегляне: 162KB

Антон Иванов

Изтегляне: 174KB

Антоанета Ангелова

Изтегляне: 171KB

Боряна Андреева

Изтегляне: 172KB

Диана Филипова

Изтегляне: 176KB

Димитър Стоилов

Изтегляне: 1454KB

Елеонора Стоянова

Изтегляне: 1876KB

Георги Христов

Изтегляне: 1595KB

Ива Николаева

Изтегляне: 168KB

Изидора Александрова

Изтегляне: 4822KB

Йордан Георгиев

Изтегляне: 180KB

Йорданка Стефанова

Изтегляне: 168KB

Юлия Илиева

Изтегляне: 177KB

Юлия Любенова

Изтегляне: 3387KB

Камелия Дакова

Изтегляне: 173KB

Камелия Георгиева

Изтегляне: 170KB

Кирилка Ганчева

Изтегляне: 167KB

Лиляна Красимирова

Изтегляне: 173KB

Любомир Венков

Изтегляне: 185KB

Людмила Радкова

Изтегляне: 1427KB

Лора Славеева

Изтегляне: 160KB

Мария Георгиева

Изтегляне: 175KB

Милена Иванова

Изтегляне: 172KB

Милена Иванова

Изтегляне: 164KB

Мирослава Александрова

Изтегляне: 229KB

Надежда Вачева

Изтегляне: 187KB

Никола Георгиев

Изтегляне: 2215KB

Нина Димитрова

Изтегляне: 2287KB

Павлина Георгиева

Изтегляне: 168KB

Пенка Петкова

Изтегляне: 172KB

Пламен Иванов

Изтегляне: 178KB

Полина Иванова

Изтегляне: 173KB

Ралица Велизарова

Изтегляне: 172KB

Румяна Иванова

Изтегляне: 170KB

Силвия Стойкова

Изтегляне: 164KB

Таня Благоева

Изтегляне: 195KB

Валери Петров

Изтегляне: 158KB

Веселин Цветанов

Изтегляне: 187KB

Зоя Георгиева

Изтегляне: 158KB

Ахмед Исмаилов

Изтегляне: 2386KB

Албена Кръстева

Изтегляне: 1818KB

Александър Стоянов

Изтегляне: 1741KB

Ангел Стоянов

Изтегляне: 1958KB

Антон Петров

Изтегляне: 2216KB

Антонио Тодоров

Изтегляне: 1664KB

Аспарух Анастасов

Изтегляне: 1801KB

Атанас Гришев

Изтегляне: 1881KB

Атанас Иванов

Изтегляне: 2037KB

Бисер Йорданов

Изтегляне: 1889KB

Боян Димов

Изтегляне: 2246KB

Борислав Георгиев

Изтегляне: 1881KB

Генчо Петров

Изтегляне: 1979KB

Георги Дражев

Изтегляне: 1976KB

Георги Иванов

Изтегляне: 1562KB

Георги Кирилов

Изтегляне: 1853KB

Георги Петров

Изтегляне: 2146KB

Георги Светлозаров

Изтегляне: 1735KB

Георги Василев

Изтегляне: 2215KB

Валентин Благов

Изтегляне: 2423KB

Валентин Колев

Изтегляне: 2060KB

Валентин Стоянов

Изтегляне: 2257KB

Валери Георгиев

Изтегляне: 2533KB

Васил Иванов

Изтегляне: 2007KB

Венцислав Николаев

Изтегляне: 1972KB

Веселин Димов

Изтегляне: 1985KB

Веселин Илиев

Изтегляне: 2258KB

Веселин Спасов

Изтегляне: 1921KB

Веселин Стамов

Изтегляне: 1615KB

Виктор Костов

Изтегляне: 2093KB

Владимир Апостолов

Изтегляне: 2166KB

Даниел Парушев

Изтегляне: 2019KB

Даниела Божидарова

Изтегляне: 1811KB

Димитър Атанасов

Изтегляне: 1664KB

Димитър Георгиев

Изтегляне: 2453KB

Димитър Никодимов

Изтегляне: 1623KB

Димитър Николов

Изтегляне: 1991KB

Димитър Николов

Изтегляне: 1781KB

Димитър Пламенов

Изтегляне: 1954KB

Димитър Светославов

Изтегляне: 2138KB

Димо Русев

Изтегляне: 2133KB

Добромир Александров

Изтегляне: 2055KB

Добромир Димитров

Изтегляне: 1716KB

Добромир Димитров

Изтегляне: 1880KB

Добромир Иванов

Изтегляне: 2479KB

Драгомир Василев

Изтегляне: 1850KB

Емануил Недев

Изтегляне: 2937KB

Емил Георгиев

Изтегляне: 2001KB

Емил Николаев

Изтегляне: 1774KB

Евгени Любенов

Изтегляне: 1905KB

Евгени Стефанов

Изтегляне: 1859KB

ЕвгениЙ Аврамов

Изтегляне: 1723KB

Евгени Цветанов

Изтегляне: 1809KB

Заприн Йорданов

Изтегляне: 1923KB

Златан Стойнов

Изтегляне: 2178KB

Ивайло Йорданов

Изтегляне: 1740KB

Иван Атанасов

Изтегляне: 1733KB

Иван Атанасов

Изтегляне: 1779KB

Иван Христев

Изтегляне: 2154KB

Иван Драгомиров

Изтегляне: 1739KB

Иван Георгиев

Изтегляне: 2202KB

Иван Господинов

Изтегляне: 2006KB

Иван Недялков

Изтегляне: 2348KB

Иван Петров

Изтегляне: 4437KB

Калин Иванов

Изтегляне: 1843KB

Калин Василев

Изтегляне: 2152KB

Калоян Иванов

Изтегляне: 1724KB

Камен Георгиев

Изтегляне: 2058KB

Кирил Николов

Изтегляне: 1737KB

Кирил Тодоров

Изтегляне: 1857KB

Кирил Валентинов

Изтегляне: 1814KB

Кирил Веселинов

Изтегляне: 1660KB

Кирил Войславов

Изтегляне: 1871KB

Колъо Стоянов

Изтегляне: 2335KB

Костадин Иванов

Изтегляне: 2060KB

Костадин Петков

Изтегляне: 1779KB

Красимир Георгиев

Изтегляне: 1400KB

Лъчезар Петров

Изтегляне: 1666KB

Лъчезар Златков

Изтегляне: 1809KB

Любен Тодоров

Изтегляне: 2269KB

Любомир Тодоров

Изтегляне: 1805KB

Михаела Антонова

Изтегляне: 2136KB

Михаела Лъчезарова

Изтегляне: 1695KB

Милен Бориславов

Изтегляне: 1496KB

Милен Димов

Изтегляне: 2508KB

Мирослав Иванов

Изтегляне: 2349KB

Мирослав Цветанов

Изтегляне: 1748KB

Недялко Асенов

Изтегляне: 1193KB

Николай Атанасов

Изтегляне: 1665KB

Николай Бисеров

Изтегляне: 1672KB

Николай Димитров

Изтегляне: 2039KB

Николай Кирилов

Изтегляне: 1685KB

Николай Любенов

Изтегляне: 2239KB

Николай Митков

Изтегляне: 2727KB

Николай Съйков

Изтегляне: 1980KB

Николай Тодоров

Изтегляне: 2057KB

Николай Тодоров

Изтегляне: 1579KB

Николай Василев

Изтегляне: 2095KB

Павел Найденов

Изтегляне: 1457KB

Павел Тошев

Изтегляне: 1925KB

Петър Атанасов

Изтегляне: 1942KB

Петър Симеонов

Изтегляне: 2247KB

Петър Тодоров

Изтегляне: 1928KB

Петко Антонов

Изтегляне: 1855KB

Петко Апостолов

Изтегляне: 2139KB

Петко Димитров

Изтегляне: 1440KB

Петко Георгиев

Изтегляне: 2095KB

Пламен Любомиров

Изтегляне: 1864KB

Пламен Йосифов

Изтегляне: 1777KB

Радослав Божидаров

Изтегляне: 1692KB

Радослав Георгиев

Изтегляне: 1693KB

Росен Николов

Изтегляне: 1849KB

Росен Петков

Изтегляне: 2288KB

Росица Емилова

Изтегляне: 1748KB

Сашо Цветанов

Изтегляне: 1143KB

Станимир Илков

Изтегляне: 2246KB

Стефан Георгиев

Изтегляне: 2245KB

Стелиян Йорданов

Изтегляне: 1591KB

Стоилко Георгиев

Изтегляне: 2233KB

Стоян Денков

Изтегляне: 1673KB

Стоян Димитров

Изтегляне: 2395KB

Стоян Кирчев

Изтегляне: 1894KB

Стоян Пенков

Изтегляне: 2033KB

Стоян Станкев

Изтегляне: 1674KB

Светослав Иванов

Изтегляне: 1925KB

Христо Димитров

Изтегляне: 2172KB

Христо Ламбов

Изтегляне: 2092KB

Христо Любенов

Изтегляне: 1703KB

Христо Станилов

Изтегляне: 2098KB

Христо Стефанов

Изтегляне: 1920KB

Христо Валентинов

Изтегляне: 1669KB

Таню Христов

Изтегляне: 2121KB

Теодор Николов

Изтегляне: 1942KB

Тихомир Недков

Изтегляне: 2196KB

Тони Людмилов

Изтегляне: 2194KB

Тотю Нанков

Изтегляне: 2120KB

Тотко Иванов

Изтегляне: 2069KB

Цветалина Нколова

Изтегляне: 1689KB

Цветан Стоянов

Изтегляне: 1629KB

Цветелина Валентинова

Изтегляне: 1683KB