Състав на комисията

Цвятко Георгиев Георгиев – председател на ДКСИ

Цвятко Георгиев Георгиев - председател на ДКСИ

Иван Венелинов Павлов – заместник-председател на ДКСИ

Иван Венелинов Павлов – заместник-председател на ДКСИ

Симеон Николов Николов – член на ДКСИ

Симеон Николов Николов – член на ДКСИ

Алекси Койчев Алексиев – член на ДКСИ

Алекси Койчев Алексиев – член на ДКСИ

Иво Великов Великов – член на ДКСИ

Иво Великов Великов – член на ДКСИ