Алекси Койчев Алексиев

Алекси Койчев Алексиев – член на ДКСИ

Дата на раждане: 25.06.1967 г.
Място на раждане: Казанлък

Професионална кариера:

  • На 24 ноември 2017 г. с Решение № 717 на Министерския съвет е определен за член на Държавната комисия по сигурността на информацията.
  • В периода 2015 – 2017 г. е директор на дирекция „Сигурност“ и служител по сигурността на информацията в Министерството на земеделието, храните и горите.
  • В периода 2013 – 2015 г. е специалист в сферата на сигурността.
  • В периода 1991 – 2013 г. работи в системата на МВР, като последната заемана длъжност е директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Стара Загора.
  • В периода 1989 – 1991 г. е взводен командир в поделение 64450 в гр. София.

Образование и квалификация:

  • Специализирани курсове за лидерство и управление на човешките ресурси към МВР, Министерство на правосъдието на САЩ, Министерство на отбраната на САЩ, Посолството на Франция в Република България, Институт за лидерство „Pointman“, семинари и обучителни програми  в Холандия и Германия.
  • Висше военно образование  с гражданска специалност „Инженер“, ВНВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Владее руски и английски език