Атанас Георгиев Райдовски

Атанас Георгиев Райдовски – член на ДКСИ

Атанас Райдовски е магистър по право, завършил в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Професионалната му кариера в службата за сигурност е 20 години. Започнал е в Национална служба „Сигурност“ и е продължил в Държавна агенция „Национална сигурност“, където е заемал различни експертни и ръководни длъжности. Награждаван е многократно.

Бил е член на експертния екип на ДАНС към Националния щаб по управление на кризи по линия на НАТО и ЕС, член на стратегическата работна група за информационно-аналитично осигуряване „Миграционни политики“ при Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и други работни групи в Агенцията.