Динко Георгиев Лулев

Динко Георгиев Лулев – член на ДКСИ

Динко Лулев започва професионалната си кариера в областта на националната сигурност през 1992 г. в МВР. Преминава в Държавна Агенция „Национална сигурност“, където е заемал експертни и ръководни длъжности.

Завършил е Икономическия университет в гр. Варна.