Ивайло Миладинов Конакчийски

Ивайло Миладинов Конакчийски – заместник-председател на ДКСИ

Ивайло Конакчийски е завършил ВНВАУПВО „Панайот Волов“ – Шумен.

Има повече от 20 години опит в Министерството на отбраната, заемайки различни ръководни офицерски длъжности. Продължава трудовата си дейност в Министерството на вътрешните работи в сферата на сигурността. Придобитите умения и опит използва и в частния сектор. Последно заемана длъжност е началник на отдел в Дирекция „Сигурност“ в Прокуратурата на Република България.

Преминал е обучение в специализирани курсове във Военната академия „Г. С. Раковски“ и Академията на МВР.