Иво Великов Великов

Иво Великов Великов – член на ДКСИ

Дата на раждане: 29.06.1968 г.
Място на раждане: Плевен

Професионална кариера:

  • На 24 ноември 2017 г. с Решение № 717 на Министерския съвет е определен за член на Държавната комисия по сигурността на информацията.
  • В периода 1999 – 2017 г. защитава различни научни степени в Академията на Министерството на вътрешните работи, като последно заеманата длъжност е доцент в катедра „Управление“, факултет „Полиция“. През периода  2013 – 2014 г. е ректор на Академията.
  • В периода 1992 – 1999 г.  преминава през различни длъжности в Министерството на отбраната.

Образование и квалификация:

  • Възпитаник на George C. Marshall – European Center for Security Studies.
  • Квалификация в курсове на ЦРУ, ФБР, DEA, CEPOL.
  • Автор на над 30 публикации в национални и чуждестранни научни издания, от които 2 монографии, студии, учебници и научни доклади пред национални и международни форуми.
  • Висше военно образование с гражданска специалност „Инженер“ – Висше военно въздушно училище „Г. Бенковски“.

Владее руски, английски и немски език.