Петър Стоянов Грошлев

Петър Стоянов Грошлев – председател на ДКСИ

Петър Грошлев има дългогодишен опит в областта на сигурността и вътрешния ред.

Кариерата му започва в Българската армия, като от 1987 г. до 1992 г. е бил командир на взвод и рота. Преминава в  Министерството на вътрешните работи, където заема различни длъжности – полицейски инспектор, началник на сектор, директор на ОДМВР – София.

Завършил е ВНВУ „Васил Левски“ и Академията на МВР.