Симеон Николов Николов

Симеон Николов Николов – член на ДКСИ

Дата на раждане: 06.03.1969 г.
Място на раждане: София

Професионална кариера:

  • На 24 ноември 2017 г. с Решение № 717 на Министерския съвет е определен за член на Държавната комисия по сигурността на информацията.
  • В периода юни – ноември 2017 г. е служител по сигурността на информацията в „Терем“ ЕАД.
  • В периода февруари – май 2017 г. е секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет.
  • В периода 2008 – 2017 г. преминава през различни длъжности в Държавна агенция „Национална сигурност“,  като последната заемана  е директор на специализирана дирекция.
  • В периода 1998 – 2008 г. преминава през различни длъжности в Национална служба  „Сигурност“ – МВР, като последната заемана е началник на сектор.
  • В периода 1994 – 1998 г. е инженер технолог в „Нитекс 50“ ЕООД гр. София.

Образование и квалификация:

  • Следдипломна квалификация – международни икономически отношения,  Технически университет – София
  • Висше образование – „Инженер“, Технически университет – София

Владее английски и руски език.