Цвятко Георгиев Георгиев

Цвятко Георгиев Георгиев - председател на ДКСИ

Цвятко Георгиев има дългогодишен опит в системата на националната сигурност.

Професионалната му кариера започва през 1993 г. последователно в МВР, Национална служба “Сигурност”, ДАНС, Народно събрание, Министерски съвет, където заема различни експертни и ръководни длъжности, включително - началник на направление, директор на дирекция, заместник-министър.

В периода 2002 – 2009 г. участва в разработването на законовата и подзаконовата нормативна база в областта на защитата на класифицираната информация,  изграждането на националната система за защита на класифицираната информация и интегрирането ѝ в системите на НАТО и ЕС.

Висшето си образование завършва през 1992 г. във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “История и география” и продължава в обучения за придобиване на интердисциплинарни знания и професионални квалификации в науките за човека и обществото през юридически и психосоциални дискурси.