Конкурси

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановява провеждането на конкурси.

Информация за възобновяване на процедурите ще бъде публикувана на сайта на ДКСИ.