Контакти

  • отдел „Човешки ресурси“

  • Стоян Денчев, началник на отдел „Човешки ресурси“
  • Мартина Спасова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси“

    • Тел. 02/9333 621