Влезли в сила

Кралство Дания

Споразумение за взаимната защита на военна класифицирана информация между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Дания, в сила от 01.04.2021 г.

Изтегляне: 642KB
Публикувано на 31 март 2021 г. 10:15:36

Азербайджанска Република

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Азербайджанската Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 14 ноември 2011 г. в гр. Баку

Изтегляне: 5348KB

Република Армения

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 12 февруари 2018 г. в гр. Ереван, в сила от 10 февруари 2020 г.

Изтегляне: 731KB

Република Беларус

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 20 ноември 2014 г. в гр. Минск

Изтегляне: 7830KB

Босна и Херцеговина

Споразумение между Правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Изтегляне: 15703KB

Велико Херцогство Люксембург

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Великото Херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

Изтегляне: 706KB

Грузия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 9 юли 2007 г. в гр. Тбилиси

Изтегляне: 308KB

Грузия (1)

Споразумение за изменение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 01 април 2012 г., влязло в сила от 31 юли 2012 г.

Изтегляне: 4457KB

Държавата Израел

Споразумение за защита на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел/Израелското Министерство на отбраната, подписано на 27 ноември 2008 г. в гр. София

Изтегляне: 108KB

Споразумение между държавите-членки на Европейския съюз

Споразумение между държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз 2011/C 202/05
Изтегляне: 1648KB

Италианска Република

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Италианската Република за взаимна защита на обменяната класифицирана информация, подписано на 8 юли 2005 г. в гр. Рим

Изтегляне: 81KB

Канада

Споразумение по индустриална сигурност между Правителството на Република България и Правителството на Канада, подписано на 30 август 2017 г. 

Изтегляне: 871KB

Кралство Испания

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 27 септември 2005 г. в гр. Мадрид, Испания

Изтегляне: 112KB

Кралство Норвегия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Норвегия за взаимна защита на обменяната класифицирана информация, подписано на 30 август 2006 г. в гр. Осло, Норвегия

Изтегляне: 113KB

Кралство Холандия

Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Холандия относно опазването на секретна военна информация, подписано на 14 януари 1998 г. в гр. София

Изтегляне: 69KB

Кралство Швеция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 9 октомври 2007 г. в гр. Стокхолм

Изтегляне: 109KB

Малта

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Малта за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 12 май 2011 в гр. София

Изтегляне: 218KB

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация, влязло в сила на 01 юни 2013 г.

Изтегляне: 1031KB

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия (1)

Споразумение за изменение на споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация

Изтегляне: 6789KB

Португалска Република

Споразумение между Република България и Португалската Република за взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 14 декември 2007 г. в гр. София

Изтегляне: 148KB

Република Австрия

Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 11 юли 2008 г. в гр. София

Изтегляне: 92KB

Република Албания

Споразумение между Правителството на Република България и Съвета на Министрите на Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 27 февруари 2008 г. в гр. София

Изтегляне: 81KB

Република Гърция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за защитата на обменяна класифицирана информация, подписано на 17 юни 2005 г. в гр. София

Изтегляне: 107KB

Република Естония

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 8 март 2005 г. в гр. София
Изтегляне: 111KB

Република Естония (1)

Споразумение за изменение на споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 22 ноември 2010 г. в гр. София

Изтегляне: 1449KB

Република Казахстан

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Казахстан за взаимна защита и обмен на класифицираната информация
Изтегляне: 39262KB

Република Кипър

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Кипър за взаимна защита на класифицираната информация

Изтегляне: 31880KB

Република Корея

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Корея за обмен и защита на класифицирана военна информация, подписано на 27 октомври в гр. Сеул

Изтегляне: 105KB

Република Косово

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово за взаимна защита на класифицираната информация
Изтегляне: 597KB

Република Латвия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 5 юли 2002 в гр. Рига

Изтегляне: 98KB

Република Литва

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Литва за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 18 май 2007 г. в гр. София

Изтегляне: 81KB

Република Македония

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 7 октомври 2005 г. в гр. Благоевград

Изтегляне: 80KB

Република Молдова

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Молдова за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 14 февруари 2008 г. в гр. Кишинев

Изтегляне: 8642KB

Организация за освобождение на Палестина

Споразумение между Правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 24 октомври 2012 г. в гр. Рамалла

Изтегляне: 617KB

Република Полша

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 7 април 2005 г. в гр. Варшава, Полша

Изтегляне: 105KB

Република Словения

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, влязло в сила на 01 март 2013 г.

Изтегляне: 375KB

Република Сърбия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, влязло в сила на 15 април 2013 г.

Изтегляне: 8104KB

Република Турция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция в областта на сигурността на военната индустрия, влязло в сила на 8 януари 2013 г.

Изтегляне: 189KB

Република Финландия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 16 април 2008 г. в гр. София

Изтегляне: 217KB

Република Хърватия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 30 септември 2008 г. в гр. Загреб

Изтегляне: 116KB

Румъния

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 13 април 2006 в гр. Букурещ

Изтегляне: 138KB

Северноатлантически договор

Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията

Изтегляне: 50KB

Словашка Република

Споразумение между Република България и Словашката Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 3 февруари 2006 г. в гр. Братислава

Изтегляне: 71KB

Социалистическа Република Виетнам

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа Република Виетнам за взаимна защита и обмен на класифицираната информация, подписано на 16 април 2012 г., влязло в сила от 18 юли 2012 г.

Изтегляне: 4757KB

Съединени Американски Щати

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Съединените Американски Щати по отношение опазването на секретна военна информация, подписано на 29 октомври 1999 в гр. София.

Изтегляне: 88KB

Украйна

Споразумение между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информация, подписано на 21 май 2004 г. в гр. Киев, Украйна

Изтегляне: 103KB

Унгария

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 05 юли 2017 г. в  гр. София, влязло в сила от 01 декември 2017 г.

Изтегляне: 554KB

Федерална Република Германия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална Република Германия за взаимна защита на класифицираната информация, влязло в сила на 09 януари 2013 г.

Изтегляне: 345KB

Френска република

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Френската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 2 февруари 2007 г. в гр. София

Изтегляне: 91KB

Черна гора

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Черна гора за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, влязло в сила на 12 юни 2013 г.

Изтегляне: 14146KB

Чешка република

Споразумение между Република България и Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 3 май 2007 г. в гр. Прага

Изтегляне: 99KB

Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR)

Споразумение за сигурност между Правителството на Република България и Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR) за защита на класифицираната информация, подписано в Coфия, на 26.06.2023 г. и в Бoн, на 30.06.2023 г.

Изтегляне: 10175KB