Влезли в сила

Азербайджанската Република

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Азербайджанската Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 14 ноември 2011 г. в Баку
Изтегляне: 5348KB

Република Армения

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 12 февруари 2018 г. в Ереван, в сила от 10 февруари 2020 г.
Изтегляне: 731KB

Република Беларус

Споразумение между правителсктвото на Република България и правителството на Република Беларус за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 20.11.2014 г. в гр. Минск
Изтегляне: 7830KB

Босна и Херцеговина

Споразумение между Правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Изтегляне: 15703KB

Великото Херцогство Люксембург

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Великото Херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
Изтегляне: 706KB

Грузия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 9 юли 2007 г. в гр. Тбилиси.
Изтегляне: 308KB

Правителството на Грузия

Споразумение за изменение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицраната информация, подписано на 01.04.2012 г., влязло в сила от 31.07.2012 г.
Изтегляне: 4457KB

Държавата Израел

Споразумение за защита на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел/Израелското Министерство на отбраната, подписано на 27 ноември 2008 г. в София.
Изтегляне: 108KB

Споразумение между държавите-членки на Европейския съюз

Споразумение между държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз 2011/C 202/05
Изтегляне: 1648KB

Италианската Република

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Италианската Република за взаимна защита на обменяната класифицирана информация, подписано на 8 юли 2005 г. в гр. Рим.
Изтегляне: 81KB

Канада

Споразумение по индустриална сигурност между Правителството на Република България и Правителството на Канада, подписано от канадска страна на 30.08.2017 г. в Отава, Канада и от името на Република България на 19.04.2017 г. в София
Изтегляне: 871KB

Кралство Испания

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 27 септември 2005 г. в гр. Мадрид, Испания.
Изтегляне: 112KB

Кралство Норвегия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Норвегия за взаимна защита на обменяна класифицирана инфромация, подписано на 30.08.2006 г. в гр. Осло, Норвегия
Изтегляне: 113KB

Кралство Холандия

Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Холандия относно опазването на секретна военна информация, подписано на 14 януари 1998 в гр. София.
Изтегляне: 69KB

Кралство Швеция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 9 октомври 2007 г. в гр.Стокхолм
Изтегляне: 109KB

Малта

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Малта за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 12 май 2011 в гр. София.
Изтегляне: 218KB

Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, влязло в сила на 01.06.2013 г.

Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация, влязло в сила на 01.06.2013 г.
Изтегляне: 1031KB

Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация

Споразумение за изменение на споразумението между правителството на Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация
Изтегляне: 6789KB

Португалската Република

Споразумение между Република България и Португалската Република за взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 14 декември 2007 г. в гр. София.
Изтегляне: 148KB

Република Австрия

Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 11 юли 2008 г. в София.
Изтегляне: 92KB

Република Албания

Споразумение между Правителството на Република България и Съвета на Министрите на Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 27 февруари 2008 г. в гр. София.
Изтегляне: 81KB

Република Гърция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за защитата на обменяна класифицирана информация, подписано в София на 17 юни 2005 г. в гр. София.
Изтегляне: 107KB

Република Естония

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 8 март 2005 г. в гр. София
Изтегляне: 111KB

Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 22 ноември 2010 г. в София

Споразумение за изменение на споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 22 ноември 2010 г. в София
Изтегляне: 1449KB

Република Казахстан

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Казахстан за взаимна защита и обмен на класифицираната информация
Изтегляне: 39262KB

Република Кипър

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Кипър за взаимна защита на класифицираната информация
Изтегляне: 31880KB

Република Корея

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за обмен и зашита на класифицирана военна информация, подписано на 27 октомври в Сеул
Изтегляне: 105KB

Република Косово

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово за взаимна защита на класифицираната информация
Изтегляне: 597KB

Република Латвия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 5 юли 2002 в гр. Рига.
Изтегляне: 98KB

Република Литва

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Литва за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 18 май 2007 г. в гр.София.
Изтегляне: 81KB

Република Македония

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 7 октомври 2005 г. в гр. Благоевград.
Изтегляне: 80KB

Република Молдова

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Молдова за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 14 февруари 2008 г. в Кишинев
Изтегляне: 8642KB

Организацията за освобождение на Палестина

Споразумение между Правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 24 октомври 2012 г. в Рамалла.
Изтегляне: 617KB

Република Полша

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 7 април 2005 г. в гр. Варшава, Полша.
Изтегляне: 105KB

Република Словения

Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Република Словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, влязло в сила на 01.03.2013 г.
Изтегляне: 375KB

Република Сърбия

Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, влязло в сила на 15.04.2013 г.
Изтегляне: 8104KB

Република Турция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция в областта на сигурността на военната индустрия, влязло в сила на 8 януари 2013 г.
Изтегляне: 189KB

Република Финландия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 16 април 2008 г. в гр. София.
Изтегляне: 217KB

Република Хърватия

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 30 септември 2008 г. в Загреб.
Изтегляне: 116KB

Румъния

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 13 април 2006 в гр. Букурещ.
Изтегляне: 138KB

Руската федерация

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 8 май 2007 г. в гр. Москва.
Изтегляне: 82KB

Северноатлантическия договор

Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията.
Изтегляне: 50KB

Словашката Република

Споразумение между Република България и Словашката Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 3 февруари 2006 г. в гр. Братислава.
Изтегляне: 71KB

Социалистическа Република Виетнам

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа Република Виетнам за взаимна защита и обмен на класифицраната информация, подписано на 16.04.2012 г., влязло в сила от 18.07.2012 г.
Изтегляне: 4757KB

Съединените Американски Щати

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Съединените Американски Щати по отношение опазването на секретна военна информация, подписано на 29 октомври 1999 в гр. София.
Изтегляне: 88KB

Украйна

Споразумение между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимна защита и принципи за обмен на класифицирана информация, подписано на 21.05.2004 г. в гр. Киев, Украйна
Изтегляне: 103KB

Унгария

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 05 юли 2017 г. в София, влязло в сила от 01 декември 2017 г.
Изтегляне: 554KB

Федерална Република Германия

Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Федерална Република Германия за взаимна защита на класифицираната информация, влязло в сила на 09.01.2013 г.
Изтегляне: 345KB

Френската република

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Френската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 2 февруари 2007 г. в гр. София.
Изтегляне: 91KB

Черна гора

Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Черна гора за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, влязло в сила на 12.06.2013 г.
Изтегляне: 14146KB

Чешката република

Споразумение между Република България и Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 3 май 2007 г. в гр.Прага
Изтегляне: 99KB