Инициативата SEENSA

Инициативата SEENSA (SouthEastern Europe National Security Authorities – SEENSA) e създадена с цел обмяна на добри практики и опит между Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество, в областта на защитата на класифицираната информация и развитие на регионалната сигурност чрез интензифициране на регионалното сътрудничество в тази област. В нея участват Националните органи по сигурността на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и на Черна Гора, както и представители на Съвета за регионално сътрудничество.

Началото е поставено през 2011 г., когато в периода 25-27 май в резиденция „Бояна“, София, по инициатива на ДКСИ и Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество, с подкрепата на Службата на НАТО по сигурността и Генералния секретариат на Съвета на ЕС се провежда Първата среща на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество, на тема „Регионално сътрудничество в областта на функционирането на системата за защита на класифицирана информация – практика и предизвикателства, пред които са изправени страните от Югоизточна Европа“.

Представителите на държавите участнички споделят национални гледни точки относно нивото на двустранно и международно сътрудничество между Националните органи по сигурността на информацията на държавите от Югоизточна Европа, като фокусът е поставен върху отношенията между тях и отношенията между тях и НАТО/ЕС.

Заложените при създаването на SEENSA цели в областта на сигурността на информацията са, както следва:

 • Насърчаване на сътрудничеството в Югоизточна Европа, особено в подкрепа на страните кандидати за членство в ЕС и НАТО.
 • Създаване на тематични работни групи и определяне на насоките на работа на тези групи.
 • Разработване и прилагане на методи и общи стандарти при обмена на класифицирана и друга информация с ограничено разпространение.
 • Разработване на документи, свързани със защитата на класифицираната информация.
 • Създаване на мрежа между Националните органи по сигурността в Югоизточна Европа въз основа на защитена комуникационна връзка.
 • Осъществяване на наблюдение в Югоизточна Европа, чрез Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество, на инициативи и работни групи, доколкото те засягат компетентността на Националните органи по сигурността.

В периода 07-09 май 2012 г. в гр. Бърдо, Словения се състои Втората среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на информацията на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество. На срещата са изнесени презентации по следните теми: „Ролята на споразуменията за обмен и взаимна защита на класифицирана информация в регионалното сътрудничество“, „Обучения – национални и интернационални“, „Индустриална сигурност“ и „Концепция за регионална киберотбрана“. Темите предизвикват обширни дискусии, което показа единомислието на участниците в срещата, че същите са от общ регионален интерес. Като резултат е прието решение за създаване на тематични работни групи по обсъжданите теми. Групите са, както следва:

 • Tематичнa работнa групa „Международни споразумения за сигурност“.
 • Tематичнa работнa групa „Обучение“.
 • Tематичнa работнa групa „Индустриална сигурност“.
 • Tематичнa работнa групa „Киберзащита“.

Всяка група има водещ и подпомагащи Национални органи по сигурността. Останалите Национални органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа участват, както чрез предоставяне на съответна информация по конкретни запитвания, така и в съвместни инициативи на сътрудничество, организирани по линия на съответната Tематичнa работнa групa. Постигнато е съгласие работата на Tематичните работни групи да бъде подкрепена от Службата на НАТО по сигурността, Генералния секретариат на Съвета на ЕС и Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество.

България, чрез ДКСИ, участва като подпомагащ Национален орган по сигурността и в четирите работни групи.

SEENSA инициативата във формат „Ръководители“ се провежда ежегодно, като през годините е имало и срещи на експертно ниво – напр. заседание на експерти от Националните органи по сигурността през март 2012 г. в София за обсъждане на проект на документ „Обхват на сътрудничеството във формат SEENSA“; експертна среща на Националните органи по сигурността в Тирана през март 2019 г. за обсъждане на постигнатото от SEENSA тематичните групи до момента и на визията на Националните органи по сигурността за бъдещи инициативи и др.

SEENSA срещите във формат „Ръководители“, които са се провели до момента, са общо единадесет:

 • 2011 г. в България
 • 2012 г. в Словения
 • 2013 г. в Албания
 • 2014 г. в Босна и Херцеговина
 • 2015 г. в Република Северна Македония
 • 2016 г. в Черна гора
 • 2017 г. в Сърбия
 • 2018 г. в Словения
 • 2019 г. в Албания
 • 2020 г. в България
 • 2021 г. в Босна и Херцеговина

Домакин на дванадесетата SEENSA среща през 2022 г. във формат „Ръководители“ ще бъде НОС на Република Северна Македония.