НАТО и ЕС

Нормативни документи

Актове на НАТО и Европейския съюз

Брифинги и образци на документи

Необходими образци на декларации за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС, образец на Потвърждение на достъп до класифицирана информация на НАТО, първоначален брифинг за работа с класифицирана информация на НАТО и класифицирана информация на ЕС

Проучване от ДКСИ на български граждани

Проучване от ДКСИ на български граждани, които кандидатстват за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложени задачи, налагащи работа с класифицирана информация на друга държава или международна организация