НАТО и ЕС

Декларации за защита на класифицираната информация на ЕС:

  • декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 1;
  • декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 2;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на ЕС - образец 3.

Декларации за защита на класифицираната информация на НАТО:

  • декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 4;
  • декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 5;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО - образец 6.

Декларация, която се подписва във връзка със защитата на класифицирана информация ATOMAL - образец 7 .

Актове на НАТО

Актове на ЕС