НАТО и ЕС

Декларации за защита на класифицираната информация на ЕС:

  • декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 1;
  • декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 2;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на ЕС - образец 3.

Декларации за защита на класифицираната информация на НАТО:

  • декларация, която се подписва преди издаване на сертификат - образец 4;
  • декларация, която се подписва след издаване на сертификат и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - образец 5;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО - образец 6.

Декларация, която се подписва във връзка със защитата на класифицирана информация ATOMAL - образец 7 .

Актове на НАТО

Актове на ЕС

РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2019/1963 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2019 година за определяне на правилата за прилагане по отношение на индустриалната сигурност във връзка с класифицирани договори за обществени поръчки

Изтегляне: 1229KB
Публикувано на 30 октомври 2020 г. 11:44:13

Решение (EC) 2019/2247 - изменение на решение 2013/488/EC

Изтегляне: 523KB

Работа с вътрешни за Съвета документи, 7695/18

Изтегляне: 369KB

Решение относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (2013/488/ЕС)

Изтегляне: 1880KB

Решение 2014/233/EC - изменение на решение 2013/488/EC

Изтегляне: 319KB

Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на комисията от 13 март 2015 година относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC

Изтегляне: 616KB

Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на комисията от 13 март 2015 година относно сигурността в Комисията

Изтегляне: 383KB

Ръководство за маркиране на класифицирана информация на ЕС 10873/11

Изтегляне: 164KB

Ръководство за понижаване и декласификация на документи на Съвета, 14845/11

Изтегляне: 190KB

Политика по отношение на регистрацията за целите на сигурността, 16751/11

Изтегляне: 196KB