НАТО и ЕС

Декларации за защита на класифицираната информация на ЕС:

  • декларация, която се подписва преди предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на ЕС - примерен образец 1;
  • декларация, която се подписва след предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на ЕС и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - примерен образец 2;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на ЕС - примерен образец 3.

Образец на Потвърждение на достъп до класифицирана информация на ЕС, Приложение № 1 към Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност.

Декларации за защита на класифицираната информация на НАТО:

  • декларация, която се подписва преди предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на НАТО - примерен образец 1;
  • декларация, която се подписва след предоставяне на достъп до съответното ниво на класифицирана информация на НАТО и провеждане на текущо обучение (инструктаж) - примерен образец 2;
  • декларация, която се подписва при отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация на НАТО - примерен образец 3.

Декларация, която се подписва във връзка със защитата на класифицирана информация ATOMAL - примерен образец 4 .

Образец на Потвърждение на достъп до класифицирана информация на НАТО, Приложение № 2 към Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките за защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на персоналната сигурност.

Актове на НАТО

C-M_2002_49_REV1

Изтегляне: 704KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:39:38

C-M_2002_49_REV1_FR

Изтегляне: 1372KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:41:37

Directive on Personal Security AC_35-D_2000_REV8

Изтегляне: 715KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:43:42

Directive on Personal Security AC_35-D_2000_REV8_FR

Изтегляне: 800KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:44:32

Directive on the Security of NATO Classified Information AC_35-D_2002_REV5

Изтегляне: 688KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:57:21

Directive on the Security of NATO Classified Information AC_35-D_2002_REV5_FR

Изтегляне: 951KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:58:39

Directive on Physical Security AC_35-D_2001_REV3

Изтегляне: 462KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:46:06

Directive on Physical Security AC_35-D_2001_REV3_FR

Изтегляне: 685KB
Публикувано на 26 февруари 2021 г. 15:47:00

Industrial Security AC/35-D/2003-REV5-Public Disclosed NATO UNCLASSIFIED

Изтегляне: 1079KB

Primary CIS Security AC/35-D/2004-REV3-Public Disclosed NATO UNCLASSIFIED

Изтегляне: 530KB

Споразумение между страните по северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация

Изтегляне: 276KB

Актове на ЕС

РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2019/1963 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2019 година за определяне на правилата за прилагане по отношение на индустриалната сигурност във връзка с класифицирани договори за обществени поръчки

Изтегляне: 1229KB
Публикувано на 30 октомври 2020 г. 11:44:13

Решение (EC) 2019/2247 - изменение на решение 2013/488/EC

Изтегляне: 523KB

Работа с вътрешни за Съвета документи, 7695/18

Изтегляне: 369KB

Решение относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (2013/488/ЕС)

Изтегляне: 1880KB

Решение 2014/233/EC - изменение на решение 2013/488/EC

Изтегляне: 319KB

Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на комисията от 13 март 2015 година относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC

Изтегляне: 616KB

Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на комисията от 13 март 2015 година относно сигурността в Комисията

Изтегляне: 383KB

Ръководство за маркиране на класифицирана информация на ЕС 10873/11

Изтегляне: 164KB

Ръководство за понижаване и декласификация на документи на Съвета, 14845/11

Изтегляне: 190KB

Политика по отношение на регистрацията за целите на сигурността, 16751/11

Изтегляне: 196KB