Нормативна уредба

Закон

Закон за защита на класифицираната информация

Правилник

Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

Наредби

Наредби

Методика за изграждане и оценка

Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Задължителни указания на ДКСИ

Задължителни указания на ДКСИ

Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове