График на обученията

Обученията публикувани в графика (октомври - декември 2020 г.) ще бъдат присъствени и ще се провеждат в Учебния център на ДКСИ, гр. Банкя.

За в бъдеще обученията могат да се провеждат присъствено, дистанционно или комбинирано.

Курсът за първоначално обучение на завеждащи регистратури 19-23.10.2020 г. е запълнен.