График на обученията

Курсовете за първоначално обучение на завеждащи регистратури до края на месец юли 2022 г. са запълнени.

Курсът за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията от 27.06 до 01.07.2022 г. е запълнен.

ДКСИ организира допълнителни курсове през месец юли 2022 г.