График на обученията

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Всички курсове за завеждащи и зам.-завеждащи регистратури до края на месец юни 2023 г. са запълнени.

Поради установен технически проблем, молим подалите заявка в периода 28.04-14.05.2023 г. за включване в курс за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията, който ще се проведе от 05.06 до 09.06.2023 г., да се свържат с отдел "Учебно-методическа дейност".

Лица за контакт в отдел "Учебно-методическа дейност":

Милена Николова, 02 9333 675; GSМ 0879 592 793;

Ралица Иванова, 02 9333 671; GSМ 0879 626 736;

Лили Анчева, 02 9333 672; GSМ 0879 592 818.