График на обученията

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Лица за контакт в отдел „Учебно-методическа дейност“:

Милена Николова, 02 9333 675; GSМ 0879 592 793

Силвио Стоименов, 02 9333 676; GSМ 0879 626 734

Ралица Иванова, 02 9333 671; GSМ 0879 626 736

Лили Анчева, 02 9333 672; GSМ 0879 592 818

Курсовете за първоначално обучение на завеждащи регистратури до края на годината са запълнени.

Курсът за функционално обучение на завеждащи регистратури в периода 24-26.10.2022 г. е запълнен.

Курсът за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията в периода 31.10-4.11.2022 г. е запълнен.