График на обученията

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Курсовете за обучение до края на годината са запълнени.

До 15 декември 2023 г. ще бъде публикуван график за предвидените обучения за периода януари-юни 2024 г.

Лица за контакт в отдел "Учебно-методическа дейност":

Милена Николова, 02 9333 675; GSМ 0879 592 793;

Лили Анчева, 02 9333 672; GSМ 0879 592 818.