График на обученията

От 26.04.2021 г. ДКСИ възобновява курсовете за обучение по ЗКИ.

Курсът за първоначално обучение на ССИ от 19-23 април 2021 г. е запълнен.

Курсът за първоначално обучение на ЗР от 17-21 май 2021 г. е запълнен.

Курсът за текущо обучение на ССИ от 28-30 юни 2021 г. е запълнен.