График на обученията

Курсът за функционално обучение на куриери за периода 22 - 23 ноември 2021 г. е запълнен.

Курсовете за първоначално и текущо обучение на ССИ и ЗР до края на 2021 г. са запълнени.