График на обученията

Възобновяване на курсовете за обучение по ЗКИ от 17.01.2022 г.

От 17 януари 2022 г. ДКСИ възобновява курсовете за обучение по защита на класифицираната информация при спазване на противоепидемичните мерки и изискванията на т. 32 от заповед с рег. № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. Необходимо условие за участие в обучение е представянето на валиден медицински документ съгласно т. II от цитираната заповед.

Заявки могат да се изпращат за включване в курсовете, които ще се проведат през месеците януари, февруари и март.

От 01.03.2022 г. ще могат да се подават заявки за участие в курсовете, предвидени през месеците април, май и юни 2022 г.

Курсовете за първоначално обучение на завеждащи регистратури до края на месец март 2022 г. са запълнени.

Курсът за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията от 21 февруари до 25 февруари е запълнен.