График на обученията

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Курсът за функционално обучение на куриери предвиден за 27-28.05.2024 г. ще се проведе на 10.05.2024 г. в административната сграда на ДКСИ, гр. София, ул. "Козлодуй" №4.

Курсовете за обучение на завеждащ регистратури до края на месец юни са запълнени.

 

Лица за контакт в отдел "Учебно-методическа дейност":

Милена Николова, 02 9333 675; GSМ 0879 592 793;

Лили Анчева, 02 9333 672; GSМ 0879 592 818;

Анелия Добрева, 02 9333 625; GSМ 0885 815 802.