График на обученията

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Лица за контакт в отдел „Учебно-методическа дейност“:

Милена Николова, 02 9333 675; GSМ 0879 592 793;

Ралица Иванова, 02 9333 671; GSМ 0879 626 736;

Лили Анчева, 02 9333 672; GSМ 0879 592 818.