График на обученията

Във връзка с удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването и заповед № 374/ 05.11.2020 г. на председателя на ДКСИ, обученията, организирани от ДКСИ в Учебния център-Банкя се преустановяват.

За в бъдеще обученията могат да се провеждат присъствено, дистанционно или комбинирано.