Сигнали за корупция по дейности, регламентирани в ЗЗКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

при сигнализиране за корупция Ви молим да се съобразите със следното:

Когато оставяте сигнал за корупция, от изключителна важност за успешната работа по сигнала Ви са следните стъпки:

Оставянето на Единния Ви граждански номер не е задължително, но Ви благодарим, ако бъдете така любезни да го съобщите.

В края на изпратеното съобщение Ви молим да запишете ТРИТЕ си имена и АКТУАЛНИ e-mail адрес и телефон. По този начин ни предоставяте възможност да осъществим обратна връзка с Вас и детайлно да разгледаме сигнала Ви.

При изпращане на съобщение НЕ ТРЯБВА да оставяте сигнала си за корупция в полето за адрес! Предвидено е отделно поле, в което да запишете самия сигнал за корупция. В полето за имена и адрес могат да бъдат записани строго определен брой символи, като превишаването им води до загуба на информацията.

Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни - имена, e-mail адрес и телефонен номер, защото при невъзможност за осъществяване на обратна връзка поради несъответствие на записаните данни (например - фалшив телефон и/или имена), сигналът Ви ще се счита за анонимен! Предоставените от Вас лични данни ще бъдат защитени по реда на Закона за защита на личните данни.

НЯМА ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ СЛЕДНИТЕ СИГНАЛИ:

АНОНИМНИ сигнали. По анонимни сигнали не се образува “производство” и те не подлежат на по нататъшно разглеждане.

Сигнали за корупция, НЕСВЪРЗАНИ с органи, ангажирани с дейности по защита на класифицираната информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането му.

Сигнали НЕСВЪРЗАНИ С ТЕМАТА "КОРУПЦИЯ".

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

ВАШИТЕ СИГНАЛИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: dksi@dksi.bg