Юридическа информация

Не се допуска използването, разпространяването, промяната или продажбата на материали, които сте копирали от тази Интернет страница, включително текст, графики, изображения, дизайн, аудио и видео материали, за бизнес, комерсиални или публични цели.

Цитирането е разрешено само с изричното упоменаване на източника и автора под линия или на подходящо за целта място след предварителното съгласие на самия автор.