Информация за контакти и приемно време

София 1202
ул. „Козлодуй” № 4
тел.:  02 9333 600
факс: 02 9873 750
Е-mail: dksi@dksi.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ДКСИ

Телефонни номера за връзка с дежурния служител в дирекция „Специална куриерска служба“ на ДКСИ в гр. София:
тел: 02 9333 745
тел: 02 9333 746
GSM: 0882 660 368

Списък с телефоните за връзка с дежурните служители в териториалните структури на дирекция „Специална куриерска служба“.

Държавната комисия по сигурността на информацията определя следните часове, в които ще приема граждани, желаещи да се консултират с експерти по дейности свързани със защитата на класифицираната информация:

  • Вторник – от 14.00 до 16.00 часа;
  • Сряда – от 10.00 до 12.00 часа;
  • Четвъртък – от 14.00 до 16.00 часа.

Консултациите се осъществяват след предварително записване, като се изискват име, длъжност, ведомство и кратко изложение на проблема.

тел: 02 9333 633
тел: 02 9333 634
тел: 02 9333 635