Contact Us

4 Kozloduy Str.
1202 Sofia
Bulgaria

tel: (+359) 2 9333 600
fax: (+359) 2 9873 750

E-mail: dksi@dksi.bg