Бюджет на Държавната комисия по сигурността на информацията

Бюджет на ДКСИ за 2024 г.

Изтегляне: 268KB
Публикувано на 10 януари 2024 г. 16:39:50

Бюджет на ДКСИ за 2023 г.

Изтегляне: 512KB
Публикувано на 09 август 2023 г. 16:44:17

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Изтегляне: 585KB
Публикувано на 29 ноември 2023 г. 16:22:45

БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Изтегляне: 536KB
Публикувано на 15 септември 2023 г. 17:12:01

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Изтегляне: 550KB
Публикувано на 17 август 2023 г. 11:08:28

Бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 г. в програмен формат.

Изтегляне: 3077KB
Публикувано на 04 юли 2022 г. 10:43:32

Бюджет на ДКСИ за 2022 г.

Изтегляне: 83KB
Публикувано на 01 април 2022 г. 12:54:43

Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат. Функционални области и бюджетни програми на ДКСИ.

Изтегляне: 49KB
Публикувано на 09 март 2022 г. 11:30:28

Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат. Функционални области и бюджетни програми на ДКСИ.

Изтегляне: 395KB
Публикувано на 17 декември 2020 г. 15:30:25

Бюджет на ДКСИ за 2021 г.

Изтегляне: 175KB
Публикувано на 07 януари 2021 г. 16:24:07

Бюджет на ДКСИ за 2016 г.

Изтегляне: 84KB

Бюджет на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 259KB

Бюджет на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 184KB

Бюджет на ДКСИ за 2019 г.

Изтегляне: 185KB

Бюджет на ДКСИ за 2020 г.

Изтегляне: 192KB

Бюджет на ДКСИ за 2015 г.

Изтегляне: 165KB

Бюджет на ДКСИ за 2014 г.

Изтегляне: 180KB