Дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията

 • Дейности на колегиалния орган и администрацията
 • Обхват на контрола: Организационна единица
 • Промени в законодателството
 • Гаранция на надеждността на Националната система за сигурността на класифицираната информация
 • Дейности по видове сигурност
  • Персонална сигурност
  • Документална сигурност
  • Физическа сигурност
  • Индустриална сигурност
  • Сигурност на КИС
  • Криптографска сигурност
 • Международна правна рамка
 • Сътрудничество с НАТО
 • Сътрудничество с ЕС
 • Двустранно и многостранно сътрудничество
 • Международен обмен на класифицирана информация
 • Обучения