Обучение по защита на класифицираната информация

Контакти с отдел „Учебно-методическа дейност“

Милена Николова – началник на отдел

0879 592 793

02 9333 675

Лили Анчева – главен експерт

0879 592 818

02 9333 672