Отчет на бюджета на ДКСИ

2021

2020 г.

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - м. декември 2020 г.

Изтегляне: 311KB
Публикувано на 12 януари 2021 г. 16:57:06

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 12 януари 2021 г. 16:58:45

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 311KB
Публикувано на 16 декември 2020 г. 11:42:18

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 16 декември 2020 г. 11:40:46

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 10 ноември 2020 г. 15:42:00

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 10 ноември 2020 г. 15:40:48

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

Изтегляне: 191KB
Публикувано на 20 октомври 2020 г. 16:18:23

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 20 октомври 2020 г. 16:13:20

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 12 октомври 2020 г. 16:23:55

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2020

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 12 октомври 2020 г. 16:11:10

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 11 септември 2020 г. 14:21:40

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 31.08.2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 27 август 2020 г. 15:30:09

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на ДКСИ за първото полугодие на 2020 г.

Изтегляне: 404KB

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2019 г.

Изтегляне: 6594KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2020 г.

Изтегляне: 565KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - м. юли 2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 28 юли 2020 г. 15:20:05

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г

Изтегляне: 565KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета - 1 част

Изтегляне: 191KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета - 2 част

Изтегляне: 192KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г.

Изтегляне: 565KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2020

Изтегляне: 313KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2020 г.

Изтегляне: 856KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2020

Изтегляне: 500KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2020 г.

Изтегляне: 568KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 191KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г

Изтегляне: 565KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2020 г

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г.

Изтегляне: 564KB
Публикувано на 29 януари 2020 г. 14:21:35

2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019г.

Изтегляне: 521KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г.

Изтегляне: 574KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г

Изтегляне: 568KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г.

Изтегляне: 565KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 526KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 565KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г.

Изтегляне: 520KB

2018 г.

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 1178KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 1306KB

Сборен баланс на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 814KB

Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 853KB

Обяснителна записка

Изтегляне: 3244KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 527KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2018 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г.

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г.

Изтегляне: 614KB

2017 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 865KB

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 991KB

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 1306KB

4. Обяснителна записка

Изтегляне: 3244KB

5. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 894KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 624KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г.

Изтегляне: 614KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г.

Изтегляне: 624KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 622KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Изтегляне: 625KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Изтегляне: 621KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г

Изтегляне: 624KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г

Изтегляне: 621KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Изтегляне: 578KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г

Изтегляне: 578KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г.

Изтегляне: 99KB