Отчет на бюджета на ДКСИ

2021

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 570KB
Публикувано на 21 октомври 2021 г. 16:18:57

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 193KB
Публикувано на 21 октомври 2021 г. 16:19:47

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми за 2021 година на Държавна комисия по сигурността на информацията към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 120KB
Публикувано на 21 октомври 2021 г. 16:21:10

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 234KB
Публикувано на 11 октомври 2021 г. 16:47:45

Обяснителна записка 30.09.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 11 октомври 2021 г. 16:47:04

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 11 октомври 2021 г. 16:45:10

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2020 г.

Изтегляне: 7922KB
Публикувано на 30 септември 2021 г. 15:05:44

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 13 септември 2021 г. 9:49:01

Обяснителна записка 31.08.2021 г.

Изтегляне: 158KB
Публикувано на 13 септември 2021 г. 9:50:38

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 13 септември 2021 г. 9:51:21

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 11 август 2021 г. 16:53:24

Обяснителна записка 31.07.2021 г.

Изтегляне: 158KB
Публикувано на 11 август 2021 г. 16:53:03

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 11 август 2021 г. 16:52:11

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на държавната комисия по сигурността на информацията към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 86KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 23 юли 2021 г. 15:35:33

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 192KB
Публикувано на 23 юли 2021 г. 15:37:40

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми за 2021 година на Държавна комисия по сигурността на информацията към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 119KB
Публикувано на 23 юли 2021 г. 15:38:44

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 13 юли 2021 г. 16:30:53

Обяснителна записка 30.06.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 13 юли 2021 г. 16:30:10

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 13 юли 2021 г. 16:29:09

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 11 юни 2021 г. 15:03:09

Обяснителна записка 31.05.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 11 юни 2021 г. 15:07:03

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 11 юни 2021 г. 15:05:59

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 236KB
Публикувано на 12 май 2021 г. 11:36:26

Обяснителна записка 30.04.2021 г.

Изтегляне: 156KB
Публикувано на 12 май 2021 г. 11:27:30

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 568KB
Публикувано на 12 май 2021 г. 11:24:33

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 851KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 284KB
Публикувано на 22 април 2021 г. 13:10:22

Обяснителна записка 31.03.2021 г.

Изтегляне: 59KB
Публикувано на 20 април 2021 г. 10:06:44

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 351KB
Публикувано на 20 април 2021 г. 10:11:19

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 850KB
Публикувано на 20 април 2021 г. 10:07:46

Обяснителна записка 28.02.2021 г.

Изтегляне: 56KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:49:31

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 236KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:45:09

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 567KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:48:37

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 234KB
Публикувано на 12 февруари 2021 г. 15:31:44

Обяснителна записка 31.01.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 12 февруари 2021 г. 15:30:09

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 566KB
Публикувано на 12 февруари 2021 г. 15:43:10

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 567KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.12.2020 г. - 1 част

Изтегляне: 191KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.12.2020 г. - 2 част

Изтегляне: 194KB

2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2020 Г.

Изтегляне: 453KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:55:04

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - м. декември 2020 г.

Изтегляне: 311KB
Публикувано на 12 януари 2021 г. 16:57:06

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 12 януари 2021 г. 16:58:45

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 311KB
Публикувано на 16 декември 2020 г. 11:42:18

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 16 декември 2020 г. 11:40:46

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 10 ноември 2020 г. 15:42:00

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 10 ноември 2020 г. 15:40:48

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

Изтегляне: 191KB
Публикувано на 20 октомври 2020 г. 16:18:23

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 20 октомври 2020 г. 16:13:20

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 12 октомври 2020 г. 16:23:55

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2020

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 12 октомври 2020 г. 16:11:10

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 11 септември 2020 г. 14:21:40

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 31.08.2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 27 август 2020 г. 15:30:09

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на ДКСИ за първото полугодие на 2020 г.

Изтегляне: 404KB

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2019 г.

Изтегляне: 6594KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2020 г.

Изтегляне: 565KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - м. юли 2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 28 юли 2020 г. 15:20:05

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г

Изтегляне: 565KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета - 1 част

Изтегляне: 191KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета - 2 част

Изтегляне: 192KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г.

Изтегляне: 565KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2020

Изтегляне: 313KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2020 г.

Изтегляне: 856KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2020

Изтегляне: 500KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2020 г.

Изтегляне: 568KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 191KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г

Изтегляне: 565KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2020 г

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г.

Изтегляне: 564KB
Публикувано на 29 януари 2020 г. 14:21:35

2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019г.

Изтегляне: 521KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г.

Изтегляне: 574KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г

Изтегляне: 568KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г.

Изтегляне: 565KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 526KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 565KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г.

Изтегляне: 520KB

2018 г.

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 1178KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 1306KB

Сборен баланс на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 814KB

Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 853KB

Обяснителна записка

Изтегляне: 3244KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 527KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2018 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г.

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г.

Изтегляне: 614KB

2017 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 865KB

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 991KB

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 1306KB

4. Обяснителна записка

Изтегляне: 3244KB

5. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 894KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 624KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г.

Изтегляне: 614KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г.

Изтегляне: 624KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 622KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Изтегляне: 625KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Изтегляне: 621KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г

Изтегляне: 624KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г

Изтегляне: 621KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Изтегляне: 578KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г

Изтегляне: 578KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г.

Изтегляне: 99KB