Отчет на бюджета на ДКСИ

2024

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 04

Изтегляне: 851KB
Публикувано на 13 май 2024 г. 16:31:38

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2024 година на Държавна комисия по сигурността на информацията

Изтегляне: 272KB
Публикувано на 23 април 2024 г. 13:38:54

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна комисия по сигурността на информацията към 31.03.2024 г.

Изтегляне: 283KB
Публикувано на 23 април 2024 г. 13:37:46

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.03.2024 г.

Изтегляне: 847KB
Публикувано на 23 април 2024 г. 13:35:16

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 03

Изтегляне: 850KB
Публикувано на 23 април 2024 г. 13:30:23

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДКСИ ЗА 2023 г.

Изтегляне: 701KB
Публикувано на 21 март 2024 г. 17:19:13

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 02

Изтегляне: 1461KB
Публикувано на 21 март 2024 г. 16:15:00

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОВИД М.02

Изтегляне: 215KB
Публикувано на 21 март 2024 г. 16:13:09

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 01

Изтегляне: 852KB
Публикувано на 14 февруари 2024 г. 10:08:23

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОВИД М. 01

Изтегляне: 216KB
Публикувано на 14 февруари 2024 г. 10:04:39

2023

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОВИД М.12

Изтегляне: 215KB
Публикувано на 10 януари 2024 г. 16:59:43

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 12

Изтегляне: 847KB
Публикувано на 10 януари 2024 г. 16:58:26

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОВИД М.11

Изтегляне: 215KB
Публикувано на 15 декември 2023 г. 16:47:02

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 11

Изтегляне: 849KB
Публикувано на 15 декември 2023 г. 16:43:46

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 10

Изтегляне: 215KB
Публикувано на 20 ноември 2023 г. 17:15:21

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 10

Изтегляне: 846KB

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Държавна комисия по сигурността на информацията (2)

Изтегляне: 368KB
Публикувано на 23 октомври 2023 г. 16:06:05

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна комисия по сигурността на информацията към 30.09.2023 г.

Изтегляне: 284KB
Публикувано на 23 октомври 2023 г. 16:05:26

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.09.2023 г.

Изтегляне: 851KB
Публикувано на 23 октомври 2023 г. 16:03:55

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 9

Изтегляне: 350KB
Публикувано на 23 октомври 2023 г. 15:55:59

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 09

Изтегляне: 836KB
Публикувано на 23 октомври 2023 г. 15:53:08

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 9

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 23 октомври 2023 г. 15:49:11

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2022 год.

Изтегляне: 5862KB
Публикувано на 06 октомври 2023 г. 10:41:10

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М.8

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 15 септември 2023 г. 17:06:57

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М.8

Изтегляне: 350KB
Публикувано на 15 септември 2023 г. 17:05:36

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 8

Изтегляне: 837KB
Публикувано на 15 септември 2023 г. 16:56:44

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА КЪМ 30.06.2023 Г.

Изтегляне: 78KB
Публикувано на 11 септември 2023 г. 10:57:23

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 7

Изтегляне: 848KB
Публикувано на 17 август 2023 г. 11:16:41

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 7

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 17 август 2023 г. 11:15:47

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 7

Изтегляне: 349KB
Публикувано на 17 август 2023 г. 11:15:03

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Държавна комисия по сигурността на информацията (1)

Изтегляне: 362KB
Публикувано на 20 юли 2023 г. 11:36:29

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна комисия по сигурността на информацията към 30.06.2023 г.

Изтегляне: 282KB
Публикувано на 20 юли 2023 г. 11:36:18

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2023

Изтегляне: 848KB
Публикувано на 20 юли 2023 г. 11:32:26

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 6

Изтегляне: 349KB
Публикувано на 20 юли 2023 г. 11:31:03

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 6

Изтегляне: 847KB
Публикувано на 20 юли 2023 г. 11:31:19

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 6

Изтегляне: 227KB
Публикувано на 20 юли 2023 г. 11:30:23

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 5

Изтегляне: 838KB
Публикувано на 12 юни 2023 г. 10:46:51

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 5

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 12 юни 2023 г. 10:46:21

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 5

Изтегляне: 350KB
Публикувано на 12 юни 2023 г. 10:46:02

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 4

Изтегляне: 845KB
Публикувано на 12 юни 2023 г. 10:45:23

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 4

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 12 юни 2023 г. 10:44:37

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 4

Изтегляне: 349KB
Публикувано на 12 юни 2023 г. 10:44:05

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Изтегляне: 847KB
Публикувано на 10 април 2023 г. 13:29:17

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна комисия по сигурността на информацията към 31.03.2023 г.

Изтегляне: 280KB
Публикувано на 10 април 2023 г. 13:27:38

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Държавна комисия по сигурността на информацията

Изтегляне: 360KB
Публикувано на 10 април 2023 г. 13:28:24

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 3

Изтегляне: 844KB
Публикувано на 10 април 2023 г. 13:26:11

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 3

Изтегляне: 349KB
Публикувано на 10 април 2023 г. 13:24:43

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 3

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 10 април 2023 г. 13:25:30

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 2

Изтегляне: 843KB
Публикувано на 31 март 2023 г. 14:28:44

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М 2.

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 31 март 2023 г. 14:27:50

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 2

Изтегляне: 350KB
Публикувано на 31 март 2023 г. 14:28:10

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ

Изтегляне: 704KB
Публикувано на 31 март 2023 г. 14:28:29

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 1

Изтегляне: 393KB
Публикувано на 28 февруари 2023 г. 11:06:02

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 1

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 28 февруари 2023 г. 11:06:13

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 1

Изтегляне: 275KB
Публикувано на 28 февруари 2023 г. 11:05:44

2022

ОТЧЕТ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПОГРАМИ КЪМ 31.12.2022

Изтегляне: 197KB
Публикувано на 28 февруари 2023 г. 11:02:08

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2022

Изтегляне: 397KB
Публикувано на 28 февруари 2023 г. 11:02:29

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ КЪМ 31.12.2022

Изтегляне: 182KB
Публикувано на 28 февруари 2023 г. 11:01:20

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 12

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 02 февруари 2023 г. 10:28:04

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 12

Изтегляне: 275KB
Публикувано на 02 февруари 2023 г. 10:28:25

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 12

Изтегляне: 395KB
Публикувано на 02 февруари 2023 г. 10:28:46

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 11

Изтегляне: 391KB
Публикувано на 29 декември 2022 г. 13:07:02

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 11

Изтегляне: 275KB
Публикувано на 29 декември 2022 г. 13:06:25

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 11

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 29 декември 2022 г. 13:06:36

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 10

Изтегляне: 275KB
Публикувано на 16 ноември 2022 г. 14:31:08

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 10

Изтегляне: 395KB
Публикувано на 16 ноември 2022 г. 14:31:18

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 10

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 16 ноември 2022 г. 14:30:46

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ М.9

Изтегляне: 392KB
Публикувано на 31 октомври 2022 г. 16:33:11

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ КЪМ М. 9

Изтегляне: 182KB
Публикувано на 31 октомври 2022 г. 16:33:36

ОТЧЕТ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПОГРАМИ КЪМ М. 9

Изтегляне: 197KB
Публикувано на 31 октомври 2022 г. 16:32:48

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 9

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 31 октомври 2022 г. 16:27:24

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 9

Изтегляне: 275KB
Публикувано на 31 октомври 2022 г. 16:27:47

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 9

Изтегляне: 391KB
Публикувано на 31 октомври 2022 г. 16:26:52

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 Г.

Изтегляне: 728KB
Публикувано на 30 септември 2022 г. 14:37:45

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 8

Изтегляне: 391KB
Публикувано на 18 септември 2022 г. 14:13:59

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 8

Изтегляне: 276KB
Публикувано на 18 септември 2022 г. 14:12:31

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 8

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 18 септември 2022 г. 14:13:14

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД М. 7

Изтегляне: 275KB

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА М. 7

Изтегляне: 317KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ М. 7

Изтегляне: 391KB
Публикувано на 18 август 2022 г. 10:44:39

ОТЧЕТ ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

Изтегляне: 197KB
Публикувано на 25 юли 2022 г. 14:22:48

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Изтегляне: 182KB
Публикувано на 25 юли 2022 г. 14:22:25

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022 Г.

Изтегляне: 396KB
Публикувано на 18 юли 2022 г. 13:59:08

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 30.06.2022 Г.

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 18 юли 2022 г. 13:59:27

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД КЪМ 30.06.2022 Г.

Изтегляне: 275KB
Публикувано на 18 юли 2022 г. 13:57:00

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 31.05.2022 Г.

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 14 юни 2022 г. 15:24:14

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОВИД КЪМ 31.05.2022 Г.

Изтегляне: 276KB
Публикувано на 14 юни 2022 г. 15:24:36

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2022 Г.

Изтегляне: 396KB
Публикувано на 14 юни 2022 г. 15:23:35

Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2021 год.

Изтегляне: 4060KB
Публикувано на 07 юни 2022 г. 10:05:45

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2022 г.

Изтегляне: 276KB
Публикувано на 13 май 2022 г. 16:45:27

Обяснителна записка 30.04.2022 г.

Изтегляне: 317KB
Публикувано на 13 май 2022 г. 16:44:33

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2022 г.

Изтегляне: 396KB
Публикувано на 13 май 2022 г. 16:42:24

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми на Държавна комисия по сигурността на информацията

Изтегляне: 185KB
Публикувано на 26 април 2022 г. 11:30:59

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 287KB
Публикувано на 26 април 2022 г. 11:25:24

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 847KB
Публикувано на 26 април 2022 г. 11:20:56

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 354KB
Публикувано на 20 април 2022 г. 10:07:11

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2022 г.

Изтегляне: 855KB
Публикувано на 20 април 2022 г. 10:06:33

Обяснителна записка 31.03.2022 г.

Изтегляне: 228KB
Публикувано на 20 април 2022 г. 10:05:30

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2022 г.

Изтегляне: 353KB
Публикувано на 20 април 2022 г. 10:02:53

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2022 г.

Изтегляне: 855KB
Публикувано на 20 април 2022 г. 10:01:42

Обяснителна записка 28.02.2022 г.

Изтегляне: 227KB
Публикувано на 20 април 2022 г. 9:59:12

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2021 г.

Изтегляне: 673KB
Публикувано на 17 март 2022 г. 9:28:56

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми за 2021 година на Държавна комисия по сигурността на информацията към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 188KB
Публикувано на 18 февруари 2022 г. 15:47:03

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 290KB
Публикувано на 18 февруари 2022 г. 15:46:20

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 850KB
Публикувано на 18 февруари 2022 г. 15:45:31

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2022 г.

Изтегляне: 350KB
Публикувано на 14 февруари 2022 г. 14:27:14

Обяснителна записка 31.01.2022 г.

Изтегляне: 224KB
Публикувано на 14 февруари 2022 г. 14:26:27

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2022 г.

Изтегляне: 844KB
Публикувано на 14 февруари 2022 г. 14:25:13

2021

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 351KB
Публикувано на 12 януари 2022 г. 13:25:31

Обяснителна записка 31.12.2021 г.

Изтегляне: 225KB
Публикувано на 12 януари 2022 г. 13:24:09

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2021 г.

Изтегляне: 849KB
Публикувано на 12 януари 2022 г. 13:22:16

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2021 г.

Изтегляне: 351KB
Публикувано на 13 декември 2021 г. 15:44:14

Обяснителна записка 30.11.2021 г.

Изтегляне: 225KB
Публикувано на 13 декември 2021 г. 15:42:02

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2021 г.

Изтегляне: 849KB
Публикувано на 13 декември 2021 г. 15:40:07

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2021 г.

Изтегляне: 350KB
Публикувано на 09 ноември 2021 г. 10:33:42

Обяснителна записка 31.10.2021 г.

Изтегляне: 226KB
Публикувано на 09 ноември 2021 г. 10:34:08

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2021 г.

Изтегляне: 853KB
Публикувано на 09 ноември 2021 г. 10:32:40

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 570KB
Публикувано на 21 октомври 2021 г. 16:18:57

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 193KB
Публикувано на 21 октомври 2021 г. 16:19:47

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми за 2021 година на Държавна комисия по сигурността на информацията към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 120KB
Публикувано на 21 октомври 2021 г. 16:21:10

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 234KB
Публикувано на 11 октомври 2021 г. 16:47:45

Обяснителна записка 30.09.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 11 октомври 2021 г. 16:47:04

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 11 октомври 2021 г. 16:45:10

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2020 г.

Изтегляне: 7922KB
Публикувано на 30 септември 2021 г. 15:05:44

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 13 септември 2021 г. 9:49:01

Обяснителна записка 31.08.2021 г.

Изтегляне: 158KB
Публикувано на 13 септември 2021 г. 9:50:38

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 13 септември 2021 г. 9:51:21

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 11 август 2021 г. 16:53:24

Обяснителна записка 31.07.2021 г.

Изтегляне: 158KB
Публикувано на 11 август 2021 г. 16:53:03

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 11 август 2021 г. 16:52:11

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на държавната комисия по сигурността на информацията към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 86KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 23 юли 2021 г. 15:35:33

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 192KB
Публикувано на 23 юли 2021 г. 15:37:40

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми за 2021 година на Държавна комисия по сигурността на информацията към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 119KB
Публикувано на 23 юли 2021 г. 15:38:44

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 13 юли 2021 г. 16:30:53

Обяснителна записка 30.06.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 13 юли 2021 г. 16:30:10

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 13 юли 2021 г. 16:29:09

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 339KB
Публикувано на 11 юни 2021 г. 15:03:09

Обяснителна записка 31.05.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 11 юни 2021 г. 15:07:03

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2021 г.

Изтегляне: 569KB
Публикувано на 11 юни 2021 г. 15:05:59

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 236KB
Публикувано на 12 май 2021 г. 11:36:26

Обяснителна записка 30.04.2021 г.

Изтегляне: 156KB
Публикувано на 12 май 2021 г. 11:27:30

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2021 г.

Изтегляне: 568KB
Публикувано на 12 май 2021 г. 11:24:33

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 851KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 284KB
Публикувано на 22 април 2021 г. 13:10:22

Обяснителна записка 31.03.2021 г.

Изтегляне: 59KB
Публикувано на 20 април 2021 г. 10:06:44

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 351KB
Публикувано на 20 април 2021 г. 10:11:19

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.

Изтегляне: 850KB
Публикувано на 20 април 2021 г. 10:07:46

Обяснителна записка 28.02.2021 г.

Изтегляне: 56KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:49:31

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 236KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:45:09

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2021 г.

Изтегляне: 567KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:48:37

Oтчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 234KB
Публикувано на 12 февруари 2021 г. 15:31:44

Обяснителна записка 31.01.2021 г.

Изтегляне: 157KB
Публикувано на 12 февруари 2021 г. 15:30:09

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2021 г.

Изтегляне: 566KB
Публикувано на 12 февруари 2021 г. 15:43:10

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 567KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.12.2020 г. - 1 част

Изтегляне: 191KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.12.2020 г. - 2 част

Изтегляне: 194KB

2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2020 Г.

Изтегляне: 453KB
Публикувано на 15 март 2021 г. 15:55:04

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - м. декември 2020 г.

Изтегляне: 311KB
Публикувано на 12 януари 2021 г. 16:57:06

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 12 януари 2021 г. 16:58:45

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 311KB
Публикувано на 16 декември 2020 г. 11:42:18

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 16 декември 2020 г. 11:40:46

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 10 ноември 2020 г. 15:42:00

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 10 ноември 2020 г. 15:40:48

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

Изтегляне: 191KB
Публикувано на 20 октомври 2020 г. 16:18:23

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 20 октомври 2020 г. 16:13:20

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 12 октомври 2020 г. 16:23:55

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2020

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 12 октомври 2020 г. 16:11:10

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2020 г.

Изтегляне: 565KB
Публикувано на 11 септември 2020 г. 14:21:40

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - 31.08.2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 27 август 2020 г. 15:30:09

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на ДКСИ за първото полугодие на 2020 г.

Изтегляне: 404KB

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на ДКСИ за 2019 г.

Изтегляне: 6594KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2020 г.

Изтегляне: 565KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки - м. юли 2020 г.

Изтегляне: 312KB
Публикувано на 28 юли 2020 г. 15:20:05

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г

Изтегляне: 565KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета - 1 част

Изтегляне: 191KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета - 2 част

Изтегляне: 192KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г.

Изтегляне: 565KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2020

Изтегляне: 313KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2020 г.

Изтегляне: 856KB

Отчет за извършените ведомствени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2020

Изтегляне: 500KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2020 г.

Изтегляне: 568KB

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДКСИ към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 191KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г

Изтегляне: 565KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2020 г.

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 29.02.2020 г

Изтегляне: 564KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г.

Изтегляне: 564KB
Публикувано на 29 януари 2020 г. 14:21:35

2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019г.

Изтегляне: 521KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2019 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2019 г.

Изтегляне: 574KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2019 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2019 г

Изтегляне: 568KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2019 г.

Изтегляне: 565KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 526KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2019 г.

Изтегляне: 565KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г

Изтегляне: 566KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г.

Изтегляне: 520KB

2018 г.

Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 1178KB

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 1306KB

Сборен баланс на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 814KB

Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2018 г.

Изтегляне: 853KB

Обяснителна записка

Изтегляне: 3244KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 527KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2018 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2018 г.

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г

Изтегляне: 573KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г

Изтегляне: 573KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г.

Изтегляне: 614KB

2017 г.

1. Сборен баланс на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 865KB

2. Сборен отчет за приходите и разходите на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 991KB

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 1306KB

4. Обяснителна записка

Изтегляне: 3244KB

5. Одитен доклад на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ДКСИ за 2017 г.

Изтегляне: 894KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 572KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

Изтегляне: 624KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2017 г.

Изтегляне: 614KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.10.2017 г.

Изтегляне: 624KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 622KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2017 г.

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г.

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г

Изтегляне: 625KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Изтегляне: 621KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г

Изтегляне: 625KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г

Изтегляне: 624KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г

Изтегляне: 621KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2017 г.

Изтегляне: 578KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 28.02.2017 г

Изтегляне: 578KB

Месечен отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г.

Изтегляне: 99KB