Документална сигурност

Документалната сигурност е система от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация при създаването, обработването и съхраняването на документи, както и при организирането и работата на регистратурите за класифицирана информация (чл. 80, ал. 1 от ЗЗКИ). Конкретната уредба на мерките, способите и средствата за защита, формиращи системата на документалната сигурност са регламентирани в Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ).

За изпълнение на съответните изисквания в областта на документалната сигурност се изготвят следните документи:

експедиционно писмо

експедиционно писмо за изпращане на материали и документи, съдържащи класифицирана информация

Изтегляне: 48KB

списък на създадените материали и документи

списък на създадените материали и документи, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, съгласно чл. 35 от ЗЗКИ

Изтегляне: 45KB

искане за удължаване сроковете на защита

искане за удължаване сроковете на защита по чл. 34, ал. 2 от ЗЗКИ.

Изтегляне: 38KB
Публикувано на 08 септември 2022 г. 15:27:39

протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали

протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел промяна на нивата им на класификация

Изтегляне: 55KB

списък на първи или единствени екземпляри

списък на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с изтекли срокове на защита и премахнати нива на класификация на основание чл. 50, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ППЗЗКИ

Изтегляне: 50KB
Публикувано на 06 октомври 2020 г. 15:44:33

протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел премахване на нивата им на класификация, на основание чл. 50, ал. 5, т. 3 от ППЗЗКИ

протокол за преразглеждане на първи или единствени екземпляри (оригинали) на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел премахване на нивата им на класификация

Изтегляне: 52KB
Публикувано на 06 октомври 2020 г. 15:53:01

предложение

предложение до ДКСИ за унищожаване на първи или единствени екземпляри (оригинали) на материали и документи, носители на класифицирана информация, с премахнато ниво на класификация

Изтегляне: 45KB
Публикувано на 08 септември 2022 г. 15:28:29

протокол за унищожаване на първи или единствени екземпляри

протокол за унищожаване на първи или единствени екземпляри (оригинали), съдържащи класифицирана информация, и други документи и материали, съдържащи класифицирана информация, изготвен след извършване на унищожаването въз основа на предварително дадено разрешение от ДКСИ

Изтегляне: 37KB
Публикувано на 08 септември 2022 г. 15:29:13

предложение за унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на материали и документи

предложение за унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и други материали и документи, съдържащи класифицирана информация

Изтегляне: 60KB
Публикувано на 06 октомври 2020 г. 15:45:52

протокол за унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на материали и документи

протокол за унищожаване на втори и следващи екземпляри и копия на материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и други материали и документи, съдържащи класифицирана информация

Изтегляне: 52KB
Публикувано на 06 октомври 2020 г. 15:46:37

протокол за унищожаване на приключени дела по проучване за надеждност

Изтегляне: 49KB