Презентации

Рискови фактори за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация

Изтегляне: 1895KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:26:40

Понятие за организационна единица. Задължения на ръководителя и на служителите в организационната единица

Изтегляне: 1578KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 12:04:15

Служител по сигурността на информацията

Изтегляне: 1315KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:45:10

Организиране и провеждане на обучение по зки от служителя по сигурността на информацията

Изтегляне: 2198KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:44:05

Персонална сигурност

Изтегляне: 2979KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:42:56

Физическа сигурност

Изтегляне: 1511KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:42:05

Разкриване, функциониране, закриване и контрол на регистратури за класифицирана информация

Изтегляне: 1237KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:39:44

Документална сигурност

Изтегляне: 2823KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:41:12

Преразглеждане на документи и материали, съдържащи класифицирана информация

Изтегляне: 1678KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:38:59

Унищожаване на класифицирана информация

Изтегляне: 1167KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:37:53

Приемане и предаване на материали, съдържащи класифицирана информация чрез дирекция „Специална куриерска служба“

Изтегляне: 2499KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:37:07

Индустриална сигурност

Изтегляне: 2062KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:34:36

Сигурност на Kомуникационните и информационни системи (КИС)

Изтегляне: 3121KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:33:00

Административно-наказателна отговорност по закона за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 1503KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:32:18

Контрол върху дейността по защита на класифицираната информация

Изтегляне: 1952KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 9:45:41

Нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 1086KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:31:30

Служебна тайна

Изтегляне: 1079KB
Публикувано на 26 октомври 2022 г. 11:30:39

Първоначално обучение - сборник лекции по ЗКИ 2020 г.

Изтегляне: 1806KB
Публикувано на 20 ноември 2020 г. 17:13:30

Национална система за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 1390KB
Публикувано на 18 октомври 2023 г. 17:00:23