Презентации

Административно-наказателна отговорност по закона за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 415KB

Документална сигурност

Изтегляне: 4416KB

Индустриална сигурност

Изтегляне: 3868KB

Практическо упражнение по индустриална сигурност

Изтегляне: 1586KB

Контрол върху дейността по защита на класифицираната информация

Изтегляне: 5914KB

Национална система за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 6654KB

Нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 4964KB

Организиране и провеждане на обучение по зки от служителя по сигурността на информацията

Изтегляне: 2915KB

Персонална сигурност

Изтегляне: 6874KB

Преразглеждане на документи и материали, съдържащи класифицирана информация

Изтегляне: 2991KB

Разкриване, функциониране, закриване и контрол на регистратури за класифицирана информация

Изтегляне: 5570KB

Рискови фактори за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация

Изтегляне: 2809KB

Сигурност на Kомуникационните и информационни системи (КИС)

Изтегляне: 11946KB

Служебна тайна

Изтегляне: 2928KB

Служител по сигурността на информацията

Изтегляне: 4239KB

Физическа сигурност

Изтегляне: 4504KB