Презентации

Рискови фактори за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация

Изтегляне: 2809KB

Национална система за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 6654KB

Понятие за организационна единица. Задължения на ръководителя и на служителите в организационната единица

Изтегляне: 4314KB
Публикувано на 06 януари 2021 г. 12:04:15

Служител по сигурността на информацията

Изтегляне: 4239KB

Организиране и провеждане на обучение по зки от служителя по сигурността на информацията

Изтегляне: 2880KB

Персонална сигурност

Изтегляне: 6874KB

Физическа сигурност

Изтегляне: 4504KB

Разкриване, функциониране, закриване и контрол на регистратури за класифицирана информация

Изтегляне: 5570KB

Документална сигурност

Изтегляне: 4416KB

Преразглеждане на документи и материали, съдържащи класифицирана информация

Изтегляне: 2991KB

Унищожаване на класифицирана информация

Изтегляне: 2948KB

Приемане и предаване на материали, съдържащи класифицирана информация чрез дирекция „Специална куриерска служба“

Изтегляне: 7087KB

Индустриална сигурност

Изтегляне: 3868KB

Практическо упражнение по индустриална сигурност

Изтегляне: 1586KB

Сигурност на Kомуникационните и информационни системи (КИС)

Изтегляне: 11946KB

Административно-наказателна отговорност по закона за защита на класифицираната информация

Изтегляне: 415KB

Контрол върху дейността по защита на класифицираната информация

Изтегляне: 6059KB

Нерегламентиран достъп до класифицирана информация

Изтегляне: 4964KB

Първоначално обучение - сборник лекции по ЗКИ 2020 г.

Изтегляне: 1806KB
Публикувано на 20 ноември 2020 г. 17:13:30