Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 13.07.2020 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 13.08.2020 г.

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 22.08.2019 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Изтегляне: 229KB

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Изтегляне: 336KB

Доклад до Министерски съвет по Проект на Постановление на Министерския съвет

Доклад до Министерски съвет по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Изтегляне: 214KB

Предварителна частична oценка на въдействието

Изтегляне: 274KB

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Изтегляне: 210KB

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 11.05.2017 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 10.06.2017 г.

Дата на публикуване: 21.12.2016 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 21.01.2017 г.